träningsschema för nybörjare Hbtq-certifiering

saint barthélémy hotel le serenosmå hundraser terrier RFSLkarta mellanöstern 1940 Foto: Mathilda Piehl

igår morse engelska Alla verksamheter tjänar på att bli mer inkluderande, vare sig det rör sig om offentlig eller privat sektor. Att genomföra en hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande.

våningssäng ikea hack När kunder, klienter och medarbetare upplever sig välkomna från början läggs en förtroendefull grund för fortsatt positiv kontakt.

joão pedro ferreira da silva nogueira Ledorden för RFSL:s certifiering är hållbarhet och långsiktighet. Genom att hbtq-certifiera er verksamhet får ni verktyg för att kunna arbeta systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter.

rosengård bibliotek malmö öppettider Fokus för hbtq-certifieringen är hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär. Utbildningen berör alla diskrimineringsgrunder och undersöker hur flera olika normer samverkar. Ett historiskt perspektiv ges också över hur lagar och rättigheter förändrats över tid i Sverige.

hjulet vårgårda öppettider sommar Utbildningens innehåll anpassas till viss del utifrån respektive verksamhets förutsättningar.

diskret framstöt synonym Så går certifieringen till

pilates malmö nybörjare Certifieringen leds av en utbildare från RFSL och genomförs under cirka fem månader. Samtliga anställda i verksamheten genomgår utbildningen och är delaktiga i utvecklingsarbetet.

lugnande medicin inför flygresa Under certifieringen kommer verksamheten att bilda en hbtq-grupp som driver arbetet med att ta fram en handlingsplan. RFSLs utbildare stöttar hbtq-gruppen i arbetet med att undersöka möjligheter, normer och risker i den egna verksamheten, samt med att formulera insatser för fortsatt arbete.

fredrik eklund säljtips Certifieringen har en tydlig start och ett avslut, men processen lägger grunden för ett arbete som kommer att fortsätta långt efter att verksamheten fått sitt certifikat.

utredande text om rökning Målsättning

roliga spel för två online vithaj i sverige bohuslän Efter avslutad hbtq-certifiering ska

  • de anställda i verksamheten ha fått kostnader för bilimport från usa ökad kunskap om hbtq, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer.
  • verksamheten ha rockabilly kläder dam påbörjat ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtq-perspektiv.

efterrätt choklad kola Upplägg

  • Inledande och avslutande möte med ledning, HR, fack och sammankallande i den hbtq-grupp som verksamheten bildar
  • 4 halvdagars utbildningstillfällen med all personal i verksamheten
  • 2 workshops med verksamhetens hbtq-grupp (ca 5-10 strategiskt utvalda personer i verksamheten)
  • Handledning i arbetet med att undersöka normer och risker i verksamheten, samt att ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete
  • Uppföljning av handlingsplanen ett år efter avslutad certifieringsprocess
  • Tillval: För de verksamheter som vill få dokumenterat vad hbtq-certifieringen lett till, finns möjligheten att beställa en bas- och eftermätning samt en skriftlig rapport över resultatet av hbtq-certifieringen.

synonymer till berättar Kontakta oss idag och få ett förslag som matchar just dina behov!

insemination häst kostnad haremsbyxor dam mönster

Kontakt

överbelastat knä vad göra Vid frågor om utbildning, hbtq-certifiering eller för prisuppgift kontakta högskoleingenjör byggteknik och design flashback.

Mer information

ögoninflammation hund medicin moritzburg dresden aschenbrödel