cavaletti rockard säljes Frågor och svar om hbtq certifieringen

restaurang glada änkan öppettiderhjälpa hemlösa göteborg jul RFSL

vänja sig vid progressiva linser vårat eller vårt Vad innebär en hbtq-certifiering?

arbetslöshetsförsäkringen fas 3 Hbtq-certifieringen är en process där en verksamhet med stöd av RFSL påbörjar, eller förstärker, ett strategiskt arbete med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett hbtq-kompetent bemötande.

filosoficirkeln lund våren 2015 Certifieringen leds av en utbildare från RFSL, bedrivs utifrån normkritiska perspektiv och genomförs under ca 5 månader. De anställda i verksamheten genomgår en utbildning och är delaktiga i ett utvecklingsarbete som omfattar en verksamhetsanalys samt formulering av mål och insatser. Processen resulterar i en handlingsplan för tre år framöver, vilket också är den tiden som hbtq certifikatet gäller.

i både svenska och engelska ligan genvägen 56 östersund Vad är målet med hbtq-certifieringen?

present kille 24 år Hbtq-certifieringens målsättning är att:

lindex underkläder drottninggatan ● Att de anställda i verksamheten får en ökad kunskap om hbtq, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer

belastande på engelska ● Att verksamheten påbörjar ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtq-perspektiv

andelar i dotterföretag bokföring den högkänsliga människan av elaine n aron Vad har RFSL för förväntningar på en verksamhet som är hbtq-certifierad?

svåraste utbildningen flashback En verksamhet som har hbtq-certifierats förväntas ha personal med grundläggande kunskap om kön, sexualitet och normer, hbtq-personers livsvillkor, diskriminering samt hbtq-kompetent bemötande. Utöver det ska verksamheten även bedriva ett planmässigt utvecklingsarbete med konkreta insatser för att förbättra arbetsmiljö och bemötande, utifrån ett hbtq-perspektiv.

tjuvjakt tandtråd lyrics english miloš bikovic ruski film Vad har RFSL för kriterier för att en verksamhet ska certifieras?

grönsaker till dippa Sedan 2016 har RFSL tydliggjort kriterierna för en certifierad verksamhet. En verksamhet som hbtq-certifierats efter det behöver leva upp till följande kriterier:

ikea bänkskiva laminat valnöt ● Verksamheten har genomfört 4 utbildningstillfällen

gratis mönster virkad poncho ● 80 % av personalen har genomgått utbildningen

bieco babygym trä ● Verksamheten har formulerat mål för sitt hbtq-arbete

pizza krydda från kungsmynta ● Verksamheten har genomfört en inventering samt identifierat utvecklingsområden

högt kortisol träning ● Verksamheten har formulerat insatser för kommande 3 år

kungsängens vårdcentral influensavaccin ● Verksamheten har skrivit en plan för fortsatt arbete

vårt solsystem ramsa ● Verksamheten har färdigställt en hbtq-handlingsplan

längdskidor os 2010 himmelstalunds camping campingvägen 602 36 norrköping Följer RFSL upp certifieringen på något vis?

vänersborgs bibliotek kontakt Hbtq-certifieringen följs upp genom ett uppföljande möte efter ca 1 år, samt i samband med en omcertifiering efter 3 år, för de verksamheter som vill behålla hbtq- certifikatet i ytterligare 3 år.

länder afrikas und ihre hauptstädte Uppföljningen innebär en granskning av hur verksamhetens arbetat med insatserna samt ifall den nått sina mål. Omcertifieringen innebär även ett stöd för verksamheten att identifiera fortsatta utvecklingsområden, samt sätta mål och insatser för arbetet 3 år framöver.

pippi långstrump och herr nilsson långpannekaka utan ägg Kan jag som hbtq-person vara säker på att bli bra bemött på en hbtq-certifierad verksamhet?

schal häkeln anleitung einfach Tyvärr kan RFSL inte garantera att varje person som arbetar på en hbtq-certifierad verksamhet har den grundläggande kunskap om kön, sexualitet och normer, hbtq-personers livsvillkor, diskriminering samt hbtq-kompetent bemötande som vår utbildning ger.

kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap antagningspoäng Det du kan vara säker på är att en majoritet av de anställda i verksamheten har kunskap om dessa frågor, samt att det ska finns ett pågående arbete kring hbtq-frågor på organisationsnivå.

är vi katoliker i sverige brilix poolvärmepump manual Vad kan jag som hbtq-person göra om jag upplevt dåligt bemötande på en hbtq-certifierad verksamhet?

personlig tränare stockholm utbildning Både för din egen skull, men också för att vården ska kunna utvecklas är det bra om du orkar berätta för vårdgivaren hur du har upplevt deras bemötande. Undersök vem som är ansvarig kontaktperson för hbtq-frågor, bemötande eller likabehandling, och maila den personen vad du varit med om. Du kan även välja att kontakta verksamhetschefen direkt. Det är hen som har det yttersta ansvaret för att alla patienter som söker vård i verksamheten får ett bra bemötande.

att hantera ångest Om du varit med om något i vården som du tycker varit fel, t.ex. om du blivit dåligt bemött eller upplever att du fått felaktig information eller behandling så kan du också vända dig till patientnämnden. Patientnämnden är en opartisk och fristående instans som du kan kontakta om du har klagomål, synpunkter, behöver råd i en situation eller har behov av stöd.