heliga böcker hinduismen RFSL:s ordförande Frida Sandegård om 2016

skor dam vår 2018pojknamn på medeltiden RFSL

båtar till salu norrköping RFSL verkar för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där alla, oavsett sexuell läggning och könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna läggning eller identitet, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka. Kort sagt, vi finns för att förbättra världen för hbtq-personer.

trygg hansa hemförsäkring resa villkor Från mitt första år som förbundsordförande minns jag alla möten med unga hbtq-personer som med självklarhet ser ljust på framtiden. Och de äldre som stolta ser att deras kamp och ihärdiga arbete faktiskt gjort att vi kan leva öppnare och tryggare idag. RFSL har tagit stora steg mot en värld av mångfald och respekt, sedan vi grundades för 66 år sedan. Men vi har fortfarande viktigt arbete framför oss. Vårt strategiska fokus ligger nu på asylrätt, internationella samarbeten, hälsofrågor och familjepolitik.

stoppa blödning synonym Säkra vägar in

gerrit rietveld röd och blå stol Skyddet av hbtq-flyktingar som kommit till Sverige måste stärkas och asylrätten måste värnas. De tillfälliga asyllagarna som regeringen fattade beslut om under försommaren 2016 drabbar särskilt hbtq-personer och RFSL vill se säkra och lagliga vägar in i EU.

lisa nilsson vart du än går piano I framkant av internationell rörelse

mössa nyfödd mönster Internationellt är RFSL en stark aktör med direkta samarbeten med partnerorganisationer i många länder. Vi arbetar för att öka kunskapen om hbtq-personers situation och hur det hänger samman med utvecklingssamarbetet för till exempel ambassader, utrikesdepartementet, mänskliga rättighetsorganisationer och andra aktörer.

barn går och pratar i sömnen Hälsa är en rättighet

thomas stenström gröna lund Hbtq-personer ska ha möjlighet till jämlik hälsa jämfört med befolkningen i allmänhet. Så är det inte idag. Som en följd av både faktisk ökad utsatthet och risk för ökad utsatthet i form av hot, hets, diskriminering och våld finns det större risk för missbruk, psykisk ohälsa, mortalitet och självmord. Arbetet med bättre hälsa är tätt sammankopplat med rättighetsfrågor och vårt arbete sträcker sig över transpersoners rättigheter, seniora hbtq-personer, avkriminalisering av personer som lever med hiv och forskning om hbtq-personers alkoholvanor, för att nämna några exempel.

bönor och bagels instagram Alla olika familjer

friskis och svettis linköping personlig tränare Familjer ser olika ut och RFSL arbetar för att ett hbtq-perspektiv ska finns med i den svenska familjepolitiken. Föräldrabalken behöver en grundlig översyn, men innan dess vill RFSL att könsneutral föräldraskapspresumption blir verklighet. Det innebär att även den icke-havande i ett hbtq-par automatiskt blir barnets juridiska förälder, oavsett vilket kön den personen har.

livet är underbart filmrecension Vaktar våra vunna rättigheter

pearl jam alive lyrics español Stödet för hbtq-politiska frågor och hbtq-personers mänskliga rättigheter är starkt. Vi ser det i manifestationer runt om i världen, vi ser det bland politikers vilja, i media och inte minst i civila samhället. Samtidigt är det rättigheter som inte kan tas för givna. Vi riskerar att snabbt ta många kliv tillbaka om de konservativa röster som är på frammarsch får starkare fäste.

restauranger nära folkoperan stockholm För att den generation som kommer efter oss ska kunna leva utan rädsla för hot, hets eller våld kan vi inte ta våra rättigheter för givna. Vi kommer alltid att fortsätta hitta vägar för att säkra mänskliga rättigheter för alla hbtq-personer.

saint germain la rivière Frida Sandegård, Förbundsordförande RFSL

morakniv kökskniv pris Ladda hem hela rapporten nedan.

jättebra filmer 2015 rak duschvägg frostad


sälja saker på nätet Stöd oss i arbetet för hbtq-personers mänskliga rättigheter. scalar ägg kläcks