tid färja trelleborg travemunde Kongress och förtroenderåd

ej godkända betyg gymnasietoperakällarens bakficka operabaren RFSL

utan uppsåt download Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ. Den utgörs av ombud från förbundets alla avdelningar samt ungdomsförbundet. Förtroenderådet hålls vartannat år det år RFSL inte håller kongress.

Kongress

skötbord över tvättmaskin Under kongressen debatteras det och fattas beslut om inkomna motioner, förbundsstyrelsens propositioner, med mera, och hålls även mer lättsamma aktiviteter som den stora kongressfesten. Kongressen fastställer RFSL:s verksamhetsplan under de kommande två åren och kan göra uttalanden i aktuella politiska frågor.

danmarks drottning 75 år skadat vilt djur göteborg

Förtroenderåd

korta frisyrer med grått hår Förtroenderådet hålls vartannat år det år RFSL inte håller kongress och är en plattform för fördjupad sexualpolitisk diskussion.

stockholm gallerian butiker öppettider Förtroenderådet arrangeras som en följd av att RFSL:s kongress 2007 beslutade om att förbundet skulle övergå till tvååriga mandatperioder.

munka ljungby folkhögskola se Förtroenderådet syftar till att skapa ett politiskt forum för medlemmar att mötas året mellan RFSL:s kongress. Förtroenderådet har inte rätt att fatta beslut men kan däremot ha en rådgivande funktion åt förbundsstyrelsen att diskutera och förankra politiska frågor med.