küss mich kyss mig stream deutsch Stadgar

lekande lätt svenska röstertobbe ström twitter RFSL

extrajobb göteborg butik Stadgar antagna 2018 av RFSL:s kongress i Skövde den 11-13 maj 2018.

§ 1. Förbundets namn och ändamål

äpplet faller inte långt från trädet spanska texas longhorn jönköping take away 1.1lekarkivet i förskolan RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) är ett förbund som arbetar med och för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. Dess ändamål är

laktest mindre än ringa risk nyheter idag göteborg att verka för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna läggning eller identitet, ska ha lika rättigheter och skyldigheter, lika värde samt lika möjligheter att leva och verka;

klarna checkout företagskunder ingångslön sjuksköterska 2015 region skåne att erbjuda hjälp till person som blivit illa behandlad eller hamnat i en besvärlig situation på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet eller på grund av hur personen väljer att uttrycka denna läggning eller identitet;

samsung tvättmaskin 8 kg daniel norgren storan göteborg att främja forskning samt främja och bedriva saklig upplysning om homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter;

smaka göteborg recension stängt pga hälsosjäl att främja samarbete och samverkan mellan förbundets medlemsgrupper, dess avdelningar samt ungdomsförbundet;

åkerman h9b manual heta arbeten kurs skövde att initiera och upprätthålla kontakter med liknande organisationer i och utanför Sverige.

§ 2. Organisation och verksamhet

ersättning bröstmjölk hur mycket tråna efter någon 2.1köpa motorcykel från usa RFSL består av medlemmar, avdelningsvis sammanslutna i ett förbund.

möttes av stort intresse ikea skötbord spoling pris 2.2 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets nationella och internationella arbete samt för att samordna och ge stöd till avdelningarnas arbete mellan kongresserna.

äventyret aladdin musik skilda världar volym 10 2.3 Avdelningar bedriver självständig verksamhet inom ramen för av kongressen antagna stadgar, principprogram och andra kongressbeslut.

syfte och mål i förskolan kyckling i ugn med citron och vitlök 2.4 Organisation och arbetsformer för RFSL:s kansli fastställs av förbundsstyrelsen.

bevare gud vår kung berättande text sfi 2.5 Till förbundet är ungdomsförbundet RFSL Ungdom knutet. Ungdomsförbundet är en fristående organisation med egna, av ungdomsförbundet beslutade, stadgar. Ungdomsförbundets stadgar och målsättningar får inte i väsentlig grad stå i motsats till RFSL:s gällande styrdokument och målsättningar.

gymnastikdräkt barn kappahl helly hansen tröja barn 2.6 RFSL ska ha en nära samverkan med det fristående ungdomsförbundet i de frågor som båda förbunden beslutar vara gemensamma. Formerna för samverkan bör regleras i en överenskommelse mellan RFSL och ungdomsförbundet.

fortnox bokföring omdöme stena line germanica göteborg 2.7 I styrelser, arbetsgrupper och liknande ska mångfald, vad gäller exempelvis sexuell läggning, sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck, hälsa, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, fysisk och psykisk funktion, ålder, socioekonomisk bakgrund och geografisk spridning, eftersträvas så långt det är praktiskt möjligt.

dirigentgatan 3 västra frölunda bondkatt till salu umeå 2.8 För valberedningens och revisorernas arbete ska det finnas en arbetsordning som antagits av kongressen.

§ 3. Medlemskap

böner för barn projekt känslor förskola 3.1fridykning rekord hålla andan Alla som ställer sig bakom vårt ändamål och vår vision kan bli medlemmar i RFSL.

hayes grier wikipedia español varvtalsregulator 12v fläkt 3.2 Medlemskap för enskild person söks hos avdelning.

blocket bostad umeå uthyres little alchemy life nasıl yapılır 3.3 Den som är medlem i RFSL Ungdom ansluts också till RFSL om personen inte väljer att endast vara medlem i RFSL Ungdom.

§ 4. Uteslutning av medlem

skoaffär för stora fötter i stockholm señorita bimbo godoy 4.1bästa pennan till ipad 2 Förbundsstyrelsen kan utesluta medlem som allvarligt skadat, eller riskerar att allvarligt skada, förbundets eller en avdelnings verksamhet eller anseende, i väsentlig grad motverkar förbundets syfte och ändamål eller om andra allvarliga skäl finns.

partykungen maskeradkläder barn traditionell försäkring collectum 4.2 Avdelningens styrelse kan begära att förbundsstyrelsen ska pröva frågan om att utesluta en medlem som är ansluten till avdelningen. Förbundsstyrelsen kan också själv väcka fråga om uteslutning.

passat gte bränsleförbrukning förskolan västra göteborg 4.3 Innan förbundsstyrelsen fattar beslut om att utesluta en medlem ska förbundsstyrelsen, om det är möjligt, samråda med den avdelning som medlemmen är ansluten till. Medlemmen ska också erbjudas möjlighet att själv yttra sig till förbundsstyrelsen.

beckers färgkarta vit reservera mig på engelska 4.4växthuseffekten mänsklig påverkan För uteslutning krävs att minst två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga ledamöter stödjer detta. Beslutet kan överklagas till förbundets kongress.

manlighetens största utmaning oskar linnros malmö 4.5 Beslut om uteslutning ska motiveras. Beslutet ska gälla för viss tid men aldrig mer än tio år. Förbundsstyrelsen ska skriftligen informera medlemmen och berörd avdelning om uteslutningen.

§ 5. Förbud mot att inneha förtroendeposition

samsoe samsoe grön kappa torra läppar vid graviditet 5.1juárez mexico mapa Om en medlem missbrukar sin förtroendeposition, bryter mot RFSL:s stadgar, principprogram eller kongressbeslut, eller på annat sätt utsätter organisationen för skada eller risk för skada, kan förbundsstyrelsen besluta att förbjuda en medlem att inneha förtroendeposition inom RFSL. Avdelningens styrelse kan begära att förbundsstyrelsen ska pröva frågan om att förbjuda en medlem som är ansluten till avdelningen att inneha förtroendeposition inom RFSL. Förbundsstyrelsen kan också själv väcka frågan.

kommunikationsplanering en handbok på vetenskaplig grund comhem störningar hd 5.2 Innan förbundsstyrelsen fattar beslut om att förbjuda en medlem att inneha förtroendeposition inom RFSL ska förbundsstyrelsen, om det är möjligt, samråda med den avdelning som medlemmen är ansluten till. Medlemmen ska också erbjudas möjlighet att själv yttra sig till förbundsstyrelsen.

han imiterar zlatan och åkesson de fattige danske børn dr2 5.3 För att förbjuda en medlem att inneha förtroendeposition inom RFSL krävs att minst två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga ledamöter stödjer detta. Beslutet kan överklagas till förbundets kongress.

oktoberfest münchen vip tickets butikssäljare new yorker jönköping 5.4 Förbudet ska motiveras. Beslutet ska gälla för viss tid men aldrig mer än tio år. Förbundsstyrelsen ska skriftligen informera medlemmen och berörd avdelning om förbudet att inneha förtroendeposition inom RFSL.

§ 6. Avdelningar

fläskfile bacon pasta recept övningsköra mc handledare i bil 6.1andens gåvor och frukter För avdelning i RFSL gäller RFSL:s avdelningsstadgar som beslutas av kongressen. Kongressens ändringar av avdelningsstadgarna gäller efter att avdelningen bekräftar dessa.

brändö konferens julbord sprängskiss honda mt50 6.2 En förening kan endast anslutas till förbundet som avdelning om föreningen antar RFSL:s avdelningsstadgar.

vägglampa utomhus konstsmide lösa upp slem i luftrören 6.3 Förbundsstyrelsen beslutar om anslutning.

romantiska ställen i stockholm vit slips på mosters begravning 6.4 Förbundsstyrelsen kan utesluta avdelning som bryter mot RFSL:s stadgar, principprogram eller kongressbeslut, utsätter organisationen för skada eller risk för skada eller i väsentlig grad motverkar förbundets syften och ändamål. Beslutet om uteslutning fattas med kvalificerad majoritet av minst två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga ledamöter efter att medlemmarna i avdelningen fått möjlighet att yttra sig. Beslutet kan överklagas till kongressen.

väggfärg inomhus test ont i ljumsken ner mot låret 6.5 Förbundsstyrelsen kan besluta om nedläggning av avdelning om den har mindre än tre medlemmar och inte har haft stadgeenligt årsmöte under innevarande samt föregående år. Beslutet ska ske efter att avdelningens medlemmar har fått yttra sig. Avdelningens medlemmar ges möjlighet att anslutas till angränsande avdelning.

mästerkocken 2018 lotta öström superman vs batman trailer español 6.6 Finns det misstanke om, eller bevis för, att en avdelning grovt misskött sina åtaganden i förhållande till stadgar, principprogram, kongressbeslut, bidragsgivare eller medlemmar kan förbundsstyrelsen ta över avdelningens förvaltning. Beslut sker efter samråd med förbundets revisorer. Förvaltningen kan endast pågå under en begränsad period tills dess att ett årsmöte kan hållas.

§ 7. Avdelningars externa verksamheter

anita lindblom sånt är livet ackord chicken mcnuggets sås 7.1täckande foundation med glow Som en avdelnings externa verksamheter definieras föreningar, stiftelser eller bolag där en eller flera av RFSL:s avdelningar direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande. Med bestämmande inflytande avses att en eller flera RFSL-avdelningar tillsammans äger minst hälften av aktierna eller andelarna i ett bolag, utgör minst hälften av medlemmarna i en förening eller har rätt att utse minst hälften av styrelsens ledamöter i ett bolag, en förening eller en stiftelse. Detta gäller även övriga verksamheter som använder sig av namnet RFSL, juridiskt eller i extern kommunikation, och där RFSL har inflytande.

gränsvärde radon bostadshus väldigt sällan fin ljudbok 7.2 För att få starta eller ansluta till en sådan extern verksamhet som avses i § 7.1 krävs tillstånd från förbundsstyrelsen.

botaniska trädgården visby alm önskas hyra hus uppsala 7.3 Om en avdelnings externa verksamhet grovt misskött sina åtaganden i förhållande till stadgar, principprogram, kongressbeslut, bidragsgivare eller medlemmar kan förbundsstyrelsen ta över förvaltningen av avdelningens externa verksamhet. Beslutet sker efter samråd med förbundets revisorer. Förvaltningen kan endast pågå under en begränsad period till dess ett årsmöte eller en årsstämma kan hållas i berörda avdelningar och berörd verksamhet.

§ 8. Medlemsavgift

fortet umeå fusk tyvärr översättning engelska 8.1hector rail lön Kongressen fastställer den medlemsavgift som varje medlem ska betala.

gå ner i vikt snabbt och enkelt spara pengar på matlåda 8.2 Kongressen beslutar om hur intäkterna för medlemsavgiften ska fördelas.

halt and catch fire trailer español vit sås till kokt torsk 8.3tips på bra hemsidor med kläder Förbundsstyrelsen kan för en begränsad tid medge en reducerad medlemsavgift.

§ 9. Ekonomi

bortom all ära och redlighet helen sjöholm musikhjälpen 9.1 Förbundets räkenskapsår är kalenderåret.

värma skridskor intersport extern hårddisk xbox one 1tb 9.2 Förbundsstyrelsen beslutar om årlig budget och verksamhetsplan utifrån mål och inriktning som kongressen beslutat.

willys tumba öppettider julafton hur så jätteverbena 9.3 Förbundet betalar resa till förbundsstyrelsesammanträde för samtliga förbundsstyrelseledamöter och förbundsstyrelseersättare.

§ 10. Kongress

bara vara vänner flashback bästa avkastning kapitalförsäkring 10.1megan follows wikipedia español Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och består av ombud från avdelningarna och ungdomsförbundet. Det antal ombud en avdelning har rätt att utse bestäms av antalet medlemmar avdelningen hade den 31 december året innan kongressen enligt nedanstående.

tillräckligt med mjölk köttbullar och makaroner kcal 10.2 Varje avdelning har rätt att utse två ombud. En avdelning med minst 200 medlemmar har rätt att utse ytterligare ett ombud för varje påbörjat 200-tal medlemmar.

restaurang stora torg malmö jätteviktig att må bra av choklad 10.3 Ungdomsförbundet har rätt att utse fem ombud. Avdelning som antagits som avdelning i förbundet efter den 31 december har rätt att utse två ombud.

vad innebär begreppet subjektivt symtom ekonomprogrammet handelshögskolan göteborg antagningspoäng 10.4 Varje medlem i förbundet har rätt att närvara, yttra sig och komma med förslag vid kongress samt lämna motioner till ordinarie kongress. Avdelningar och RFSL Ungdom har rätt att lämna motioner till RFSL:s ordinarie kongress.

anmälan vasaloppet 2019 öppet spår söndagsmiddag med kycklingfile 10.5 Varje ombud har en röst. Sluten omröstning tillämpas i personfrågor, om något ombud begär det. Sluten omröstning tillämpas i andra frågor om en tredjedel av de röstande ombuden röstar för det. Enkel majoritet gäller om stadgarna inte föreskriver annorlunda. Vid lika röstetal är det lotten som är avgörande.

§ 11. Ordinarie kongress

medium serie online español latino gratis akutsjukvård undersköterska lön 11.1 Ordinarie kongress hålls vartannat år (udda år), tidigast i augusti och senast i oktober månad.

backvägen 8 larsmo trollsländans förskola tyresö 11.2 Förbundsstyrelsen utfärdar kallelse till ordinarie kongress. Kallelsen ska ha kommit till samtliga avdelningar senast sju månader innan kongressen.

redaktör sökes 2015 svänghjulsavdragare yamaha yz 250 11.3 Motioner ska ha kommit till förbundet senast fem månader innan kongressen.

nyckelring hjärta med namn svänger sina lurviga 11.4 Handlingar som ska behandlas vid kongressen ska ha kommit till avdelningarna senast fyra veckor före kongressen.

invånare stockholm 2017 orolig sömn barn 2 år 11.5 Följande frågor ska behandlas vid kongressen:

fylla på kylarvätska 1. Kongressens öppnande
2. Justering av ombudsförteckning
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av två justeringspersoner och två rösträknare
5. Fråga om kongressen är stadgeenligt utlyst
6. Fastställande av föredragningslista
7. Fastställande av nomineringsstopp för samtliga valärenden
8. Val av kongressutskott
9. Redogörelse för förbundets verksamhet och ekonomi
10. Revisorernas berättelser
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
12. Motioner och propositioner
13. RFSL:s mål och inriktning
14. Avgifter
a. Medlemsavgift
b. Fördelning av intäkterna från medlemsavgiften
15. Val av förbundsstyrelse
a. fastställande av antal övriga ledamöter och ersättare
b. val av ordförande
c. val av vice ordförande
d. val av kassör
e. val av övriga ledamöter
f. val av ersättare
16. Övriga val
a. val av revisorer och revisorsersättare
b. val av valberedning
c. val av arbetsgrupper
16. Kongressens avslutande

swot analys på svenska dolda fel försäkring hund kostnad 11.6 Motion eller proposition som inte kommit till samtliga avdelningar i utsatt tid före kongressen får behandlas endast om kongressen beslutar så med två tredjedels majoritet.

§ 12. Extra kongress

körkort tungt släp lastbil räkning gått till inkasso 12.1 Extra kongress ska hållas för att behandla särskilda frågor efter beslut av kongress eller förbundsstyrelse eller efter skriftlig begäran av någon av förbundets revisorer, minst en tredjedel av avdelningarna eller minst fem procent av förbundets medlemmar. Förbundsstyrelsen ska utfärda kallelse till extra kongress så snart det kan ske efter att en sådan begäran har kommit in till förbundsstyrelsen. Om så inte sker ska förbundets revisorer sammankalla den extra kongressen. En extra kongress ska hållas inom åtta veckor efter att den har begärts.

fäste till samsung tv ont i halsen efter träning ute 12.2 Vid extra kongress behandlas endast frågor som kongress eller förbundsstyrelse angett eller som angetts i begäran om kongress.

populära klädaffärer i göteborg lagat tand när äta 12.3 Handlingar i de frågor som ska behandlas ska skickas till avdelningarna senast tre veckor före kongressen.

§ 13. Förbundsstyrelsen

gi bröd recept utan mjöl spärra kort swedbank kostnad 13.1färgat papper clas ohlson Förbundsstyrelsen väljs av kongressen och är näst kongressen förbundets högsta beslutande organ.

pangea tranemo öppettider två gula kort fotboll 13.2 Förbundsstyrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, ungdomsförbundsrepresentant samt ytterligare fyra till nio ledamöter. Dessutom väljer kongressen ett lämpligt antal ersättare. Ersättarna inträder till tjänstgöring i den ordning kongressen bestämmer. Mångfald i förbundsstyrelsen ska eftersträvas i enlighet med § 2.7.

hur säger man moderkaka på engelska synonym till begära hjälp av 13.3 Mandatperioden för de ordinarie ledamöterna och för ersättarna är två år.

underbaraclara tapet köket två likalydande exemplar engelska 13.4 Ungdomsförbundsrepresentanten och dess ersättare väljs av RFSL Ungdom. Mandatperioden för ungdomsförbundsrepresentanten och ersättaren bestäms av RFSL Ungdom.

värdepappersfond på engelska ända in i kaklet tommy söderberg 13.5 Förbundsstyrelsen ska ha minst fyra protokollförda möten per år. Förbundsstyrelsesammanträde ska hållas om förbundsordförande, minst tre ledamöter eller förbundsrevisorerna begär det.

hawaii pizzeria laholm öppettider drömmens skepp ackord 13.6 Samtliga medlemmar i förbundet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på mförbundsstyrelsens sammanträden. Endast ledamot i förbundsstyrelsen eller tjänstgörande ersättare har rösträtt. Som ledamot i förbundsstyrelsen har ungdomsförbundsrepresentanten rösträtt. Sluten omröstning tillämpas endast vid personval. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal är sammanträdesordförandens röst utslagsgivande, utom vid personval då lotten skiljer.

ta bort fästing barn extrainkomst jobba hemifrån 13.7 Förbundsstyrelsen kan besluta att vissa ärenden, gällande personfrågor, personalfrågor samt bolags- och stiftelsefrågor, blir sekretessbelagda. Mötespunkten är då inte öppen för andra än ledamöter, ersättare och särskilt inbjudna föredragande.

om några veckor engelska balkongeländer selber montieren 13.8 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna eller derastjänstgörande ersättare är närvarande. Förteckning över ärenden som ska behandlas bör ha meddelats samtliga ledamöter och ersättare en vecka före sammanträdet. Ett ärende som inte meddelats en vecka före sammanträdet kan upptas på dagordningen om förbundsstyrelsen medger det genom beslut fattat med enkel majoritet.

kämpa mot ångest blanda färger lila 13.9 En person som är anställd av förbundet, som är valberedare eller revisor i förbundet kan inte väljas till förbundsstyrelsen.

§ 14. Valberedning

träna hosta slem trailer hördur zwischen den welten  teknikföretagen lediga jobb 14.1 Valberedningen väljs av kongressen och ska bestå av fem till åtta ledamöter varav en är sammankallande.

fråga doktorn susanne färga håret ljusbrunt från mörkbrunt 14.2 Valberedningens arbete ska styras av en av kongressen antagen arbetsordning.

att förebygga förkylning födelsedagstårta recept blåbär 14.3 Valet av valberedning bereds av ett av kongressen valt valutskott.

beckers kök färg vad är det längsta benet i kroppen 14.4 Valberedningen ansvarar för att innan kongressen samla in förhandsnomineringar till ny valberedning och lämna över dessa till valutskottet.

§ 15. Revision

sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede svealandsmästerskapen 2017 resultat inomhus 15.1gör negativa tal excel Förbundets räkenskaper och förvaltning ska granskas av minst tre av kongressen utsedda revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor. Till auktoriserad revisor kan kongressen utse antingen en fysisk person eller en juridisk person som i sin tur tillhandahåller en auktoriserad revisor. Kongressen ska samtidigt utse minst en ersättare för revisorerna. Om kongressen utser en fysisk person till auktoriserad revisor ska även minst en ersättare utses för den.

tunnbrödsrulle med räkor styrketräning övningar hemma 15.2 Om kongressen utser en juridisk person till att tillhandahålla en auktoriserad revisor ska den revisor som den juridiska personen föreslår godkännas av de övriga revisorer kongressen utsett.

klippa håret på barn snake island são paulo brasilien 15.3 Revisionen ska utföras i enlighet med revisorernas arbetsordning och god revisionssed. Revisorerna ska lämna en berättelse över sin verksamhet till ordinarie kongress.

tvärsnytt värmland play stöldskydd bil gps 15.4 Förbundets revisorer, oavsett om de är fysiska eller juridiska personer, kan utses för som mest fem mandatperioder.

§ 16. Stadgeändring

pastarätter med räkor läsa undersköterska på distans kalmar 16.1 cowboykåken säsong 2 Dessa stadgar kan ändras endast genom likadana beslut vid två på varandra följande ordinarie kongresser. Ändringar av §§ 2-15 kan även göras genom beslut vid en kongress om minst två tredjedelar av de röstande och mer än hälften av de i röstlängden upptagna ombuden röstar för det.

§ 17. Förbundets upplösning

jula skottkärra hjul salivkörtlar under tungan 17.1stylingprodukter kort hår Riksförbundet kan upplösas endast genom likadana beslut vid två på varandra följande ordinarie kongresser och då endast om kongressen beslutar så med minst tre fjärdedelars majoritet av de i röstlängden upptagna ombuden.

känguru australien fakta häktet huddinge flashback 17.2vänsterpartiet partiledare lista Om förbundet upplöses ska de tillgångar som då finns kvar tillfalla verksamhet med liknande syfte.

malmö centralstation parkering pris señorio de los llanos reserva 2010 17.3fastighetsförvaltarna malmö hemsida Förbundets handlingar ska efter upplösning överlåtas till Riksarkivet.

järnrik vegansk mat koppla ihop 2 trådlösa routers 17.4trötta ögon huvudvärk Förbundets mediabestånd ska efter upplösning överlåtas till Kungliga Biblioteket.

ljud och bildskolan helsingborg öppet hus  

modelljobb kille 15 år gravid vecka 28 viktuppgång Ny lydelse §1 som kräver beslut även av nästa kongress 2019 för att kunna träda i kraft:påminner om till engelska

  • förde sparkasse kiel öffnungszeiten elmschenhagen 1.1 Vårt namn är RFSL. Namnet utläses Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.
  • allmän visstidsanställning löneutbetalning 1.2 Vi är en ideell förening som utifrån ett rättighetsperspektiv arbetar med och för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera identiteter och uttryck samt intersexpersoner.
  • barn biten av häst 1.3 Vår vision är ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla, oavsett sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika, ska ha lika rättigheter och skyldigheter, lika värde samt lika möjligheter att leva och verka.
  • käringön midsommar 2015 1.4 Vi bedriver verksamhet lokalt, nationellt och internationellt med syfte att:
  1. Förändra samhället i riktning mot vår vision. Det görs bland annat genom att främja forskning, främja och bedriva saklig upplysning och utbildning, initiera och upprätthålla kontakter med liknande organisationer i och utanför Sverige.
  2. Erbjuda hjälp till person som blivit illa behandlad eller hamnat i en besvärlig situation på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet, könskarakteristika eller på grund av hur personen väljer att uttrycka detta.
  3. Främja samarbete och samverkan mellan förbundets medlemsgrupper, dess avdelningar samt ungdomsförbundet.
  • axelssons transport trollhättan 1.5 Vi är en feministisk och antirasistisk organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden.

rengöring färskvattentank husbil  

badinerie bach flute traversière interflora kiruna öppettider Ny lydelse §16 som kräver beslut även av nästa kongress för att kunna träda i kraft:

  • själarnas ö pocket 16.1 Dessa stadgar kan ändras endast genom likadana beslut vid två på varandra följande kongresser, varav en måste vara en ordinarie kongress. Ändringar av §§ 2-15 kan även göras genom beslut vid en kongress om minst två tredjedelar av de röstande och mer än hälften av de i ombudsförteckningen upptagna ombuden röstar för det.

frånvaro skola csn