feber tänder barn Prioriterade områden 2016-2018

brötzmann bennink schwarzwaldfahrtfår man ha känguru i sverige RFSL

psykiskt ohälsa bland unga Här får du en kort sammanfattning av RFSL:s prioriterade områden 2016-2018.

mördegskakor recept ica Fingeravtryck i regnbågsfärger

Hbtq-personers mänskliga rättigheter

magnus jamalde flickvän RFSL vill utöka arbetet för bland annat hbtq-personers rätt till asyl och möjlighet att kunna leva i önskat land. RFSLs internationella kontakter och samarbeten ska intensifieras. Hbtq-personers rättigheter måste säkras och kan inte tas för givna.

bättre hälsa magnesium Tvillingar i ettårsåldern som leker på ett golv med fyra föräldrar i bakgrunden

En familjepolitik för alla

landskapsarkitekt göteborgs stad Det ska aldrig finnas några oskäliga hinder i lagstiftning eller praxis som omöjliggör för hbtq-personer att bilda familj på̊det sätt som önskas eller leva tryggt i de familjer som valts. Barn kan aldrig vara en rättighet men barn har rätt till sina familjer och föräldrar. Därför behöver bland annat familjebalken ses över för att uppdatera till en modern familjebild och säkra tryggheten för dagens familjer.

RFSL_web_20_HJARTA

Hbtq-personers rätt till hälsa

bröderna bravader räv och mård Rätten till bästa möjliga hälsa ska gälla för alla. Sveriges folkhälsopolitik måste utvecklas och förbättras med ett tydligt hbtq-perspektiv och arbete kring psykisk hälsa och suicidprevention intensifieras. Idrottsföreningar, ideella organisationer och religiösa samfund behöver liksom samhället i övrigt vara öppna för hbtq-personer.

man hands patterned as the rainbow flag forming a heart, symbolizing gay love

En ökad insamling

bästa film guldbaggegalan För att stärka RFSL:s arbete och oberoende ska RFSL prioritera utveckling och förstärkning av insamlingsarbetet, med hjälp av RFSLs Insamlingsstiftelse. RFSL behöver stärka icke öronmärkta pengar för att säkra vårt arbete och minska sårbarheten.

befriad från ångest lucinda