grunkan ägnad att fägna RFSL Stödmottagning (f.d. RFSL:s brottsofferjour)

hamburgare tillbehör lchfgod sås till kokt torsk RFSL

beskrivning av konstverk i litterärt verk webbkryss RFSL har bedrivit en brottsofferjour sedan 1998. Målgruppen är hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även anhöriga och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter utsatta hbtq-personer.

Kontakt

uppskattat av på engelska Under sommaren 2018 är tillgängligheten begränsad. Verksamheten är stängd 5-30 juli. Vi svarar på mejl och lyssnar av röstmeddelanden så snart vi är tillbaka.

standup göteborg 1 maj bakad potatis med kycklingröra kcal Telefon: 020 – 34 13 16 (kostnadsfritt)

derivata räknare online søren huss kone ulykke E-post: [email protected]

Stöd till enskilda

orienteringskurs i samhällsbyggnad och arkitektur Stöd sker genom samtal på plats, telefonsamtal eller mail. Telefonsamtalen är kostnadsfria och den du pratar med har tystnadsplikt. Du kan vara anonym. All personal på stödmottagningen är anställd och har utbildning och erfarenhet av samtal med hbtq-personer utsatta för våld.

vi kommer att sakna er på engelska släktet guillermo del toro wiki RFSL erbjuder:

  • enstaka krissamtal eller flera bearbetande samtal
  • information om rättigheter
  • medföljning och kontakt med vård och myndigheter
  • stöd vid polisanmälan och rättsprocess
  • kontakt med målsägandebiträde
  • skyddat boende på hemlig adress i Stockholmsområdet med två platser

gunnarssons kök tvätt ljusdal öppettider RFSL Stödmottagning har sedan starten mött många utsatta hbtq-personer och är den verksamhet i Sverige som har störst samlad erfarenhet på området, med drygt 200 stödsökande per år.

ljudböcker barn spotify Många har fått stöd genom verksamheten, men stödmottagningen jobbar inte enbart på ett individuellt plan utan också med opinionsbildning och med att synliggöra hbtq-personers utsatthet för våld i nära relationer, hatbrott, sexuellt våld och hedersrelaterat våld.

dörrar utomhus priser RFSL Stödmottagning har utvecklats till att bli ett kunskapscentrum för frågor om våld och hbtq och är ofta tillfrågade för utbildningar, deltagande i referensgrupper till statliga utredningar på området och medverkande i nätverk.

Rådgivning och utbildning för professionella

duden deutsch als fremdsprache wörterbuch RFSL Stödmottagning har en unik erfarenhet av att möta våldsutsatta hbtq-personer. Därför erbjuder vi också rådgivning för andra professionella, till exempel socialtjänst, ungdomsmottagningar, polis, skolkuratorer och kvinno- och brottsofferjourer. För verksamheter som vill utveckla sin kompetens i att möta våldsutsatta hbtq-personer erbjuder vi föreläsningar och utbildningar.

Kontakt

grand hotell frukost borås har maneter hjärna Telefon: 020-34 13 16 (gratis)

180 cm dubbelsäng hetsiga glupska efter något E-post: [email protected]