försvunnen kvinna hittad död ljungsbro Nyckfull byråkrati drabbar utsatta cancerpatienter

engelska flygplan första världskrigetföreståndare hvb krav RFSL

falköping mösseberg slalom Hivpositiva män som har sex med andra män löper betydligt högre risk att drabbas av analcancer än övriga befolkningen. Trots att Stockholm står för en stor majoritet av nya sjukdomsfall har SKL föreslagit att centralisera kirurgi och behandling till andra delar av landet. Förslaget riskerar att drabba en redan riskutsatt grupp cancerpatienter hårt.

riklig mens järnbrist 23 maj 2016

bombay masala mokotów Risken för analcancer är omkring 30 till 40 gånger högre för män som har sex med män (MSM) än för den generella befolkningen. Har man dessutom hiv ökar risken med 70 till 200 gånger.

droger förstör mitt liv Mer än 7 av 10 av alla som lever med hiv och som identifierar sig själv som MSM i Sverige bor i Stockholm. Enligt uppgifter från Cancerregistret står Stockholmsregionen också för merparten av antalet nya fall av analcancer i Sverige.

babels torn höjd Trots det har SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, föreslagit att centralisera kirurgi vid analcancer till Skåne och Göteborg samt onkologisk behandling till Umeå, Uppsala, Göteborg och Skåne.

spärra körkortet transportstyrelsen Det finns ingen som helst logik i ett sådant förslag. Risken är uppenbar att en redan sårbar patientgrupp drabbas ännu hårdare.

service management och marknadsföring en crm ansats Denna patientgrupp följs på två centra i Stockholm; Infektion/Venhälsan Södersjukhuset samt Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Inom Stockholm-Gotlandregionen bedrivs för närvarande kirurgisk behandling av analcancer primärt på Ersta Sjukhus i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset Solna samt onkologisk behandling på Södersjukhuset (under regim av Karolinska Universitetssjukhuset).

tilläggsisolera yttervägg lättbetong Vi antar att förslaget att koncentrera kirurgin i samband med analcancer till Göteborg och Skåne är baserat på att det bara utförs runt ett dussin stora operationer per år. Det RCC och SKL missar är att kirurgerna spelar en nyckelroll i att upptäcka analcancer tidigt, och därmed undvika att det behöver gå så långt som till operation. Om sjukdomen upptäcks tidigt är chansen stor att patienten kan behandlas med strålning och/eller cellgifter, och därmed slippa ett ingrepp som gör att hen sedan måste leva med stomi (påse på magen) resten av livet.

köpa hugo boss kostym online Utmaningen är att analcancer är en sjukdom som är svår att upptäcka. Symptomen är ofta vaga och tvetydiga. I dag kan specialisterna inom exempelvis infektion/venhälsan på SÖS enkelt skicka en patient för provtagning på Ersta sjukhus om det finns en misstanke.

inre och yttre säkerhetskontroll film Om förslaget från RCC och SKL genomförs kommer patienten i stället att tvingas resa till Göteborg eller Skåne för att kunna träffa en erfaren kirurg som kan säkerställa att proven tas på rätt sätt. Förutom en högre kostnad för samhället befarar vi att många patienter inte kommer att ta sig tid att resa om det bara finns en vag misstanke.

björnkollen åby 15 augusti Vi ser därför med stor oro på det aktuella förslaget från SKL att helt utesluta Stockholm som behandlande enhet för analcancer. Vi befarar att förslaget kommer att leda till utebliven behandlingserfarenhet och därmed till sämre förutsättningar för diagnostik och uppföljning för patienter med förstadier till cancer (anala dysplasier) som lever med hiv i Stockholmregionen. Diagnoser kommer att fördröjas och prognosen för de som drabbas att försämras.

sy barnkläder i mjuka tyger I ”Beskrivning av standardiserat vårdförlopp för Analcancer” skriver Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården att ”samtliga steg i processen och samtliga ledtider skall vara beräknat utifrån vad som är värdeskapande tid ur patientens perspektiv”.

duschstång extra lång Mot denna bakgrund kräver vi därför en omprövning av förslaget då det inte skapar värde för patienten, ur ett patientperspektiv.

märkeskläder baby second hand nürnberg lugna gatan 22 gävle Christina Franzén, ordförande Hiv-Sverige

grävaggregat atv bensindrivet ägare till bil transportstyrelsen Thomas Winberg, ordförande Posithiva Gruppen

sköndals ik fotboll p02 kinesiskt horoskop år 1957 RFSU, 
Riksförbundet för sexuell upplysning

hervé renard wife skrivare laser färg scanner RFSL, 
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

födda barn i sverige 2017 vänster hjärnhalva dominant RFSL Stockholm

vägrar fega ur första världskriget sammanfattning skolarbete Lena Nilsson Schönnesson, ordförande Riksförbundet Noaks Ark

musikhjälpen 2016 insamling kristallkrona markslöjd kronvall antik Birgitta Rydberg, ordförande Noaks Ark Stockholm

klänning till bröllop barn centerpartiets ungdomsförbund skåne Ann-Marie Kiriziya, ordförande Angaza Sverige

rusta hälla västerås öppettider liten båt til salgs Conny Wilsson, ordförande Positiva Gruppen Väst

julgodis vårgårdaris kokosfett tyckte att på engelska Bo Hejdeman, Överläkare, VO Infektion/Venhälsan Södersjukhuset

bibliotek östersunds sjukhus språkresa frankrike kostnad Anna Mia Ekström, Professor i infektionsepidemiologi och specialistläkare, 
Karolinska Institutet / Karolinska universitetssjukhuset

veckans affärer mäktigaste kvinnor 2016 högkostnadsskydd läkemedel västra götalandsregionen Anders Sönnerborg, Professor i Infektionssjukdomar/Klinisk Virologi och överläkare,
 Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset

islandshästar turridning stockholms skärgård jeepers creepers 3 cathedral trailer español