inlagd stekt strömming kcal Psykisk hälsa

politik testa dig självdet fysiska rummets betydelse i lärandet RFSL

hämtning till förhör tid Hbtq-personer är mer utsatta för psykisk ohälsa och har oftare självmordstankar än heterosexuella cispersoner. RFSL arbetar för att myndigheter, hälso- och sjukvården och samhället i övrigt ska få upp ögonen för detta och utföra specifika insatser för att förbättra situationen för hbtq-personer.

beskrivning av person på spanska dödligt våld sverige 2017 Det finns en hel del forskning på området, bland annat visade en registerstudie från Socialstyrelsen att förekomsten av riskbruk eller beroende, samt förekomsten av depressioner och ångestsjukdomar är högre bland personer i samkönade äktenskap jämfört med personer i olikkönade äktenskap (Socialstyrelsen, 2016). Folkhälsomyndighetens rapport om transpersoners hälsa visade att 40 procent av unga transpersoner har försökt ta sitt liv någon gång och att 57 procent har haft självmordstankar senaste året (Folkhälsomyndigheten, 2015). Det finns mycket att göra på området psykisk hälsa för hbtq-personer.

nappflaska nyfödd storlek Kartläggning av regionernas insatser för psykisk hälsa

inte ledigt från skolan ginástica natural alvaro romano Psykisk hälsa-satsningen från regeringen är tänkt att stärka upp kommuner, landsting och regioners arbete med psykisk hälsa lokalt utifrån lokala förutsättningar. För ändamålet avsattes 780 miljoner kronor som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har fått att fördela för arbetet lokalt och regionalt.

hästnet medryttare örebro Krav på handlingsplan

ulf lundell öppna landskap tabs pannkakor utan mjölk ägg För att få del av pengarna skulle alla huvudmän göra en nulägesanalys och skriva en handlingsplan kring vilka insatser som skulle göras lokalt och regionalt. Ett av målområdena i överenskommelsen mellan regeringen och SKL var att fokusera på utsatta grupper, där hbtq-personer nämns som en viktig målgrupp att nå med insatserna.

ökar vid arbete enligt fysiken övningsköra eu moped RFSL har gått igenom handlingsplanerna som skickades in under hösten år 2016 för att ligga till grund för arbetet under år 2017, för att se om hbtq-perspektivet har inkluderats och vilka insatser som planeras för att förbättra hbtq-personers psykiska hälsa.

körkort teoriprov frågor 11 regioner saknar helt hbtq-insatser

heitersheim hotel löwen tråkigt ensam hemma Det visade sig att enbart 12 av 21 regionala analyser som inkommit innehåller skrivningar om hbtq. Resterande nämner inte gruppen alls i sin analys av läget gällande psykisk hälsa lokalt. 10 av 21 handlingsplaner nämner hbtq i sina handlingsplaner, men enbart en av handlingsplanerna (Stockholms) nämner flera specifika insatser som ska göras för att förbättra hbtq-personers psykiska hälsa.

bredda fälgar göteborg notan tack på engelska Vi vet dock att vissa av de regioner som inte nämner hbtq faktiskt gör insatser för hbtq-personers hälsa, men att detta uppenbarligen inte har kommunicerats mellan olika enheter och att det saknas ett helhetsgrepp kring insatserna som görs regionalt och lokalt.

magasin 36 höganäs öppettider folkbokföringshandläggare skatteverket växjö Det är oroväckande att hela 11 regioner helt saknar insatser för att förbättra hbtq-personer psykiska hälsa. Överenskommelsen är tydlig med att hbtq-personer är en utsatt grupp som behöver specifika insatser.

när jag inte hade nåt recension Utbildning dominerar insatserna

träna med gummiband ben rusta förvaringslådor plast De insatser som planeras inom ramen för psykisk hälsa-satsningen är till största delen utbildningar till yrkesverksamma inom hbtq-frågor och bemötande. Detta är en viktig insats för att förbättra hälso- och sjukvården och andra funktioner inom kommun, landsting och regioner, så detta ser RFSL positivt på. Det blir dock problematiskt när utbildning blir den enda åtgärden för att förbättra hbtq-personers psykiska hälsa.

lord voldemort memes en español Dessa insatser behövs

färska lasagneplattor med köttfärs palladium skor återförsäljare göteborg Hbtq-personer som mår psykiskt dåligt har särskilda behov som behöver tas i beaktande och det behövs förebyggande åtgärder för att undvika att hbtq-personer utvecklar psykisk ohälsa. Till exempel skulle vi vilja se att varje landsting har en utarbetad plan för hur personer som söker könsbekräftande vård ska se ut, hur remiss ska skrivas och vilket psykologiskt stöd som ges i hemlandstinget under och efter en könskorrigerande behandling.

rastlöshet i kroppen gravid underhållsstöd 18 år Vi vill också att det ska finnas kuratorsstöd för transpersoner och närstående till transpersoner i varje landsting/region, samt att varje landsting/region har en BUP- mottagning med särskild hbtq-inriktning dit hbtq-ungdomar remitteras.

köpa hus på engelska landsbygden lärarförbundet lön 2017 RFSL har skrivit en beställningslista till kommuner, landsting och regioner med förslag på åtgärder för att förbättra hbtq-personers psykiska hälsa lokalt, som vi hoppas att de som författar handlingsplanerna i framtiden ska ta hjälp av för att på ett bättre sätt inkludera hbtq-personers behov.

lära sig text utantill silvermynt 1751 värt 2 mark

mc kläder dam rea zippo tändare clas ohlson

brödrecept utan jäst och smör Detta gör RFSL

hvorfor er demokrati sårbart audionomprogrammet göteborg schema RFSL arbetar aktivt med att främja hbtq-personers psykiska hälsa. Påverkansarbeteökat tryck i expansionskärl  är en central del. RFSL har även ett bidrag från Folkhälsomyndigheten för att höja kunskapen internt inom RFSL samt att ge stöd specifikt till transpersoner via hemsidan antal sekunder pr år och den stöd- och klädställning ikea mulig som är knuten till sidan. RFSL samverkar också med andra organisationer samt deltar i nationella nätverksträffar för suicidprevention. Psykisk hälsa lyfts även inom RFSLs utbildningar. Sist men inte minst bedriver RFSL en mängd konkreta hälsofrämjande aktiviteter och verksamheter, både nationellt och genom våra avdelningar. RFSL erbjuder gemenskap, tryggare mötesplatser och stödsamtal. Det sker bland annat i form av olika samtalsgrupper, Newcomers-nätverket, RFSLs brottsofferjour och kuratorsmottagningar.