kulturens hus biblioteket luleå Svar på Sveriges rapport till FN:s kvinnokonvention

trötta binjurar kostsamhällets olycksbarn sidor RFSLlediga tjänster stockholms län Foto: Rebecka Rehn

podstępny ripley filmweb RFSL, RFSU och Handikappförbunden har skrivit ett gemensamt svar på Sveriges officiella rapport till den kombinerade åttonde och nionde periodiska granskningen av Sveriges svar till CEDAW, FN:s kvinnokonvention. Frågor om SRHR, hbt och tillgänglighet går som en röd tråd genom svaren.

farben stranzl gleisdorf öffnungszeiten FN:s kvinnokonvention, behöver kubaner visum förrådet, har bett Sverige att svara på frågor rörande diskriminering av kvinnor i Sverige. RFSL, RFSU och Handikappförbunden har gett sina egna rekommendationer till Kvinnokonventionen om vad Sverige bör göra. Fyra av de tjugo rekommendationer som ges är bland annat:

  • att inkludera transpersoner i nationella insatser för jämställdhet, för att garantera jämlik icke-diskriminerande behandling av alla kvinnor (Rekommendation 1).
  • att det för att fokusera på implementering av lagar behövs intersektionella studier hur faktorer som kön, funktionsförmåga, etnisk bakgrund påverkar legitimiteten i kvinnors vittnesmål vid rättsfall (Rekommendation 2).
  • att det behövs mer kunskap om erfarenheterna som personer med nedsatt funktionsförmåga samt hbtq-personer har av våld i nära relationer (Rekommendation 12).
  • att Sverige säkerställer att romska kvinnor och flickor, liksom asylsökande och flyktingar har tillgång till information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (Rekommendation 18).

husmorstips nästäppa barn Läs alla rekommendationer i rapporten andedräkt luktar aceton

gordon setter uppfödare namn slutar på y